REGULAMENTUL OFICIAL

AL ACTIUNII DE PROMOVARE „ELDORADO 777 SPACE PROJECT”

 

ART. 1. ORGANIZATORII ACTIUNII DE PROMOVARE

1.1. ACTIUNEA DE PROMOVARE „ELDORADO 777 SPACE PROJECT” este organizata de:

·                     CLASIK POKER S.R.L., cu sediul social in municipiul Oradea, str. Griviţei nr. 36, judeţul Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J05/2446/26.09.2007, Cod Unic de Înregistrare 22467326, Operator de date ca caracter personal nr. 32180, cont bancar:  RO05-BTRL-0050-1202-D987-79XX deschis la Banca Transilvania – Sucursala Oradea, reprezentată de administrator Raluca Stranyezky, respectiv

·                     CENTRAL GAME S.R.L., cu sediul social in municipiul Oradea, str. Griviţei nr. 36, judeţul Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J5/310/2009, cod fiscal: 25191550, Operator de date cu caracter personal nr. 31773, cont bancar nr. RO58BTRLLEICSOC0L0732901, deschis la Banca Transilvania -  Oradea, reprezentată de administrator Nemes Attila,

în calitate de organizatori ai ACTIUNII DE PROMOVARE „ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  denumiti în continuare: „Organizatori”.

 

ART. 2. DURATA SI ZONA DE DESFĂŞURARE A ACTIUNII DE PROMOVARE 

2.1. Campania naţională de promovare a ACTIUNII DE PROMOVARE  „ELDORADO 777 SPACE PROJECT” se desfăşoară în perioada 01.02.2016 - 15.12.2016 in toate sălile de joc Eldorado 777 Winner Club/Deluxe apartinand  societăţii CLASIK POKER SRL respectiv în clubul Eldorado 777 Poker Club, aparţinând societatii CENTRAL GAME SRL.

2.2. La prezenta ACTIUNE DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT participa persoanele fizice care în perioada 01.02.2016 - 15.12.2016,  joaca la aparatele de joc aflate in  oricare dintre salile de joc  participante la prezenta ACTIUNE apartinand Organizatorilor.  In vederea desfasurarii ACTIUNII “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  salile de joc din fiecare oras au fost impartite si denumite generic „ Regiuni” , astfel ca participa la ACTIUNE  urmatoarele locatii apartinand  Organizatorilor, si vor fi impartite dupa cum urmeaza :

 

Regiunea 1 - Oradea  :

1. SALA DELUXE ORADEA str.  Republicii nr.  12 , Judet Bihor - DELUXE

2 .Oradea, Bd. Dacia nr.  39 , A5 , Judet Bihor - ORADEA 1

3. Oradea,str. Corneliu Coposu nr. 33 , Judet Bihor - ORADEA 2

4. Oradea, str. Nufărului nr.  64 , Judet Bihor - ORADEA 3

5. Oradea, str. Cazaban nr 46, Judet Bihor - ORADEA 4

6. Oradea, Decebal nr. 2 , Judet Bihor - ORADEA 5

7. Oradea, Oneştilor nr 1-5 , Judet Bihor - ORADEA 6

8. Oradea, Ialomiţei nr 1 , AN3 , Judet Bihor - ORADEA 7

9. Oradea, str. Transilvaniei nr. 23 , Judet Bihor - ORADEA 8

10. Salonta, Piaţa Libertăţii nr. 11-13 , jud. Bihor - SALONTA

11. Aleşd, Piaţa Unirii nr. 2., parter, jud. Bihor – ALESD

12. Cluj-Napoca, str. FABRICII nr. 3/174A, jud. Cluj - CLUJ 1

13.  Cluj-Napoca, str. DUNĂRII nr. 22, jud. Cluj - CLUJ 2

14. CLUB POKER - ORADEA Str. Republicii nr. 12, jud. Bihor - ELDORADO 777 POKER CLUB

 

Regiunea 2 – Timişoara:

1. Timişoara, str. Simion Bărnuţiu nr. 67-69-71, jud. Timiş - TIMISOARA 1

2. Timişoara, str. Republicii nr. 27-29, jud. Timiş - TIMISOARA 2

3. Timişoara, str. Iuliu Maniu nr. 1, jud. Timiş - TIMISOARA 3

4. Timişoara, str. Lacului nr. 24 , jud. Timiş - TIMISOARA 4

5. Timişoara, calea Sever Bocu nr. 2, bl. 308/B, sc. A, ap. SAD , jud. Timiş - TIMISOARA 5

 

Regiunea 3 – Arad:

1.Arad, Piaţa Gării nr. 1, jud. Arad - ARAD 1

2. Arad, str. Vasile Lucaciu nr. 337, jud. Arad - ARAD 2

3. Arad, str. Andrei Mureşanu nr. 1, jud. Arad - ARAD 3

4. Arad, str. Stefan cel Mare, bl. 4, sc. B, ap. 18 , jud. Arad - ARAD 4

 

Regiunea 4 – Iaşi

1. Iasi  B-dul Alexandru cel Bun nr. 49, parter, bl. Y1, jud. Iasi – IASI 1

2. Iasi B-dul Socola nr. 3A, parter, tleison B, spatiu com., bl. E1, jud. Iasi – IASI 2

3. Iasi P-ta Voievozilor nr. 26, tronson 1, parter – spatiu com., bl C4, jud. Iasi – IASI 3

 

2.3. ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT  se desfasoara  pentru fiecare Regiune in mod separat ,  pe parcursul a trei  etape in urmatoarele perioade :

 

ETAPA 1 - ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT” 

Regiunea 1 Oradea

Durata ACTIUNII : 01 februarie 2016 – 02 iunie 2016 .

Inchiderea urnelor 02.06.2016 ora 24.00

Data extragerii finale aferente etapei: 03.06.2016 -  vineri, ora 19:00

 

Regiunea 2 Timişoara

Durata ACTIUNII : 01 februarie 2016 - 26 mai  2016

Inchiderea urnelor 26 mai 2016 ora 24.00

Data extragerii finale aferente etapei 1: 27 mai 2016, vineri, ora: 19:00

 

Regiunea 3 Arad:

Durata ACTIUNII : 1 februarie 2016 - 25 mai 2016

Inchiderea urnelor 25 mai 2016 ora 24.00

Data extragerii finale aferente etapei 1: 26 mai 2016, joi, ora: 19:00

 

Regiunea 4 Iaşi:

Durata ACTIUNII : 1 februarie 2016 - 1 iunie 2016

Inchiderea urnelor 01 iunie 2016  ora 24.00

Data extragerii finale aferente etapei: 2 iunie 2016, joi, ora: 19:00

 

ETAPA 2 - ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT” 

Regiunea 1 Oradea

Durata ACTIUNII : 3 iunie 2016 - 22 septembrie 2016

Inchiderea urnelor 22 septembrie 2016  ora  24.00

Data extragerii finale aferente etapei 2: 23 septembrie 2016, vineri, ora: 19:00

 

Regiunea 2 Timişoara:

Durata ACTIUNII: 27 mai 2016 - 15 septembrie 2016

Inchiderea urnelor 15 septembrie 2016 ora 24.00

Data extragerii finale aferente etapei 2: 16  septembrie 2016, vineri, ora: 19:00

 

Regiunea 3 Arad:

Durata ACTIUNII:  26 mai 2016 - 14 septembrie 2016

Inchiderea urnelor 14 septembrie 2016 ora 24.00

Data extragerii finale aferente etapei 2: 15 septembrie 2016, joi, ora: 19:00

 

Regiunea 4 Iasi:

Durata ACTIUNII:  02 iunie 2016 - 21 septembrie 2016

Inchiderea urnelor 21 septembrie 2016 ora 24.00

Data extragerii finale aferente etapei 2: 22 septembrie 2016, joi, ora: 19:00

 

ETAPA 3 - ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT” 

Regiunea 1 Oradea:

Durata ACTIUNII:  23 septembrie 2016 - 8 decembrie 2016

Inchiderea urnelor 8 decembrie 2016 ora 24.00

Data extragerii finale aferente etapei 3: 9 decembrie 2016, vineri, ora: 19:00

 

Regiunea 2 Timişoara:

Durata ACTIUNII : 16 septembrie 2016 - 1 decembrie 2016

Inchiderea urnelor: 1 decembrie 2016 ora 24.00

Data extragerii finale aferente etapei 3: 2 decembrie 2016, vineri, ora: 19:00

 

Regiunea 3 Arad:

Durata ACTIUNII 15 septembrie 2016 - 30 noiembrie 2016

Inchiderea urnelor: 30 noiembrie 2016 - 24.00

Data extragerii finale aferente etapei 3: 1 decembrie 2016, joi, ora: 19:00

 

Regiunea 4 Iasi:

Durata ACTIUNII 22 septembrie 2016 - 7 decembrie 2016

Inchiderea urnelor: 7 decembrie 2016 - 24.00

Data extragerii finale aferente etapei 3: 8 decembrie 2016, joi, ora: 19:00

2.3. La aceasta ACTIUNE DE PROMOVAREELDORADO 777 SPACE PROJECT” vor putea  participa si alte  salile de joc apartinand Organizatorilor, in afara celor mentionate la pct 2.2. , Sali de joc ce urmeaza a fi deschise de catre acestia pe durata ACTIUNII.  Listele cu aceste locatii noi,  Regiunile la care vor fi incadrate, datele si conditiile efective,  vor face obiectul unor acte aditionale la prezentul Regulament oficial, conform deciziilor Organizatorilor  . 

 

ART. 3. DREPTUL SI CONDITIILE  DE PARTICIPARE.

3.1. ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT” este deschisă participării tuturor persoanelor fizice majore, cetăţeni români si/sau straini, indiferent de domiciliul acestora, care au implinit varsta de 18 ani la data de 01.02.2016, si care detin un card VIP membru Club Eldorado 777 Winner Club/Deluxe, si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament, denumiti in continuare individual “Participant” si colectiv “Participanti”.

3.2. Participanţii la  ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”   în calitate de persoane vizate, au conform Legii nr. 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).

3.3. La ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT” nu au drept de participare următoarele persoane:

i. reprezentanţii Organizatorilor (inclusiv, însă fără a se limita la angajaţii acestora);

ii. membrii de familie ai reprezentanţilor Organizatorilor (însemnând copii, părinţi, soţ/soţie);

iii. Asociaţii/administratorii societăţii Clasik Poker SRL, persoanele care deţin o funcţie de conducere în această societate, angajaţii acesteia precum şi rudele si afinii acestora până la gradul III inclusiv

iv. Asociaţii/administratorii societăţii Fortuna Infinity SRL., persoanele cu funcţii de conducere în această societate, angajaţii acesteia precum şi rudele si afinii acestora până la gradul III inclusiv

v. Asociaţii/administratorii societăţii Central Game SRL., persoanele cu funcţii de conducere în această societate, angajaţii acesteia precum şi rudele si afinii acestora până la gradul III inclusiv

vi. persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani sau vârstă neîmplinită înainte de data începerii ACTIUNII DE PROMOVARE  (01.02.2016).

3.4. Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii în cadrul ACTIUNII DE PROMOVARE prin frauda, fals , mijloace dolosive  sau încălcând prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorii au dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câştigate  şi de a urmări în instanţă respectivele persoane, atât prin acţiuni civile, cât şi prin plângeri penale, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.

3.5. Participanţii la  ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului oficial potrivit celor menţionate mai jos. Participarea la această  ACTIUNE DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă de către Participanţi a prezentului Regulament oficial, condiţii si prevederi pe care le acceptă in mod expres , fără a da o declaraţie separată în acest sens.

3.6. Organizatorii ACTIUNII DE PROMOVARE „ELDORADO 777 SPACE PROJECT”   sunt obligaţi să publice numele câştigatorilor si a câştigurilor acordate. Lista câştigatorilor va fi afişata in locaţiile aparţinând Organizatorilor, participante la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT” .

3.7. Decizia unilaterala a Organizatorilor de retragere  a cardului  de membru VIP Club Eldorado 777 Winner Club/Deluxe din motive imputabile participantilor,   are ca si consecinte directe si imediate :

- eliminarea acestora de la participarea la prezenta ACTIUNE DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”, incepand cu data retragerii cardului si totodata

-  anularea automata a tuturor cupoanelor de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT” primite, fara niciun fel de obligatie de despagubire  din partea Organizatorilor.

3.8. Organizatorii, respectiv reprezentanţii acestora prezenţi în sălile de joc, vor completa fişa de înregistrare în baza unui act de identitate valabil, specificând următoarele date:

- Numele, prenume participant, data nastere

- Adresa de e-mail a participantului

- Numărul telefon al participantului, locul inregistrarii , nr card VIP

Fişa de înregistrare este completată şi înaintată o singură dată în privinţa fiecărui participant în parte. In cazul in care participantul isi schimba datele va  notifica acest fapt  Organizatorilor printr-o cerere scrisa.

3.9. Prin completarea de către reprezentanţii Organizatorilor a fişei de înregistrare cu datele participantului si semnarea acesteia de catre participant , fără completarea unei declaraţii separate,  îşi dă acordul să detina calitatea de  membru VIP  al clubului ELDORADO 777 WINNER CLUB, iar Organizatorii pot prelucra datele personale cerute in scop de marketing . Participantul va primi automat un card membru VIP Club ELDORADO 777 WINNER CLUB. Participantul poate renunţa oricând la statutul său de membru al clubului printr-o cerere scrisă adresată Organizatorilor, la care va trebui să ataşeze şi cardul său de membru. In caz de renuntare va pierde dreptul de a participa la prezenta ACTIUNE DE PROMOVARE si la extragerile premiilor puse in joc .

 

ACORDARE CUPOANE DE PARTICIPARE LA ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”

 

3.10. La prezenta ACTIUNE DE PROMOVARE participa persoanele fizice care pe parcursul derularii ACTIUNII DE PROMOVARE , joaca la aparatele de joc aflate in  oricare din salile de joc  participante la ACTIUNE, indeplinesc conditiile prevazute in Regulament si primesc cel putin un cupon de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  pe care il depun in urna aferenta aflata in sala de joc, denumit in continuare individual “ cupon de participare” si colectiv “ cupoane de participare”.

3.11.Fiecare Cupon de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  dispune de un număr şi o serie individuală. Cupoanele de participare la  ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  sunt valabile numai în cazurile în care jucătorul le-a introdus  în urna aflată în sala în care  i-au fost acordate de catre  reprezentantii Organizatorilor  CLASIK POKER SRL sau CENTRAL GAME SRL, adică acestea nu pot fi introduse in urna aflata in alte sali decat in sala participanta in care le–a  primit.

3.12. Cuponul de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT” va fi predat participantului in momentul constatarii indeplinirii conditiilor de catre reprezentantii Organizatorului conform Regulamentului. Pe cupoane se va completa nr. sălii in care i-a fost atribuit  cuponu de participare , fiind astfel posibilă identificarea lor în urma tragerii la sorţi. În cazul în care,  în urma tragerii la sorţi se trage un cupon completat cu nr. de sala care  nu corespunde cu  urna in care a fost depus, cuponul respectiv este considerat invalid şi câştigătorul nu-şi primeşte premiul.

3.13.Angajaţii Organizatorilor vor completa pe toate Cupoanele de participare la  ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  oraşul şi numarul corespunzator sălii de  joc, sau numele sălii de poker, dupa caz, si  nr. cardului VIP,  fiind astfel posibilă identificarea locului eliberării. În cazul în care,  în urma tragerii la sorţi a castigatorilor se extrage un Cupon de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  care are mentionat o alta sala decat cea a urnei din care a fost extras , sau orice alte date incorecte sau nereale,  atunci cuponul este considerat invalid şi câştigătorul nu-şi va primi premiul.

 

ART. 4. VALOAREA PREMIILOR ŞI DATA ACORDARII ACESTORA

4.1. ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”,  la care participă toate cupoanele cumulate in fiecare din sălile de joc Eldorado 777 Winner Club/Deluxe şi Eldorado 777 Poker Club apartinand Organizatorilor  se desfasoara in  3  etape  , astfel:

 

Fiecare etapa  a ACTIUNII DE PROMOVARE  cuprinde urmatoarele categorii de premii ce urmeaza a se acorda participantilor prin tragere la sorti, asftel :

 

a. Etapa 1 Extragerea premiilor in valoare  de  1.500 lei  pentru fiecare sala participanta din fiecare  Regiune, ce vor fi  acordate la fiecare două săptămâni , vor avea loc  in fiecare locatie in data de :

·                     11 februarie 2016 intre orele 20:00 - 21:00

·                     25 februarie 2016  intre orele 20:00 - 21:00

·                     10 martie 2016 intre orele 20:00 - 21:00

·                     24 martie 2016 intre orele 20:00 - 21:00

·                     7 aprilie 2016 intre orele 20:00 - 21:00

·                     21 aprilie 2016 intre orele 20:00 - 21:00

·                     5 mai 2016 intre orele 20:00 - 21:00

·                     19 mai 2016 intre orele 20:00 - 21:00

Premiile acordate in numar de 8 sunt :

1 X premiul 1 in suma de  500 lei numerar

3 X premii 2  in suma de 200 lei numerar

4 X premii 3  in suma de 100 lei numerar

 

b. Etapa 1 - Premiile mari acordate la extragerea finala  a Etapei 1, sunt următoarele:

Regiunea 1 Oradea: 3 iunie 2016 – vineri – ora 19.00

3X Premiul 1: un autoturism  VW Jetta* sau 3 X Premiul 1 constand in suma de  10.000 euro ( echivalent lei la cursul  euro/lei afisat  de BNR in 25.01.2016 )

Premiul 2: 10.000 lei

Premiul 3: 5.000 lei

 

Regiunea 2 Timişoara: 27 mai 2016 - vineri – ora 19.00

1X Premiul 1:  un autoturism  VW Jetta* sau 1 X Premiul 1 constand in suma de  10.000 euro ( echivalent lei la cursul  euro/lei afisat  de BNR in 25.01.2016 )

Premiul 2: 10.000 lei

Premiul 3: 5.000 lei

 

Regiunea 3 Arad: 26 mai 2016 - joi ora 19.00

1XPremiul 1: un autoturism  VW Jetta*  sau 1 X Premiul 1 constand in suma de  10.000 euro ( echivalent lei la cursul  euro/lei afisat  de BNR in 25.01.2016 )

Premiul 2: 10.000 lei

Premiul 3: 5.000 lei

 

Regiunea 4 Iasi: 2 iunie 2016, joi ora 19.00

1X Premiul 1: un autoturism  VW Jetta* sau 1 X Premiul 1 constand in suma de  10.000 euro ( echivalent lei la cursul  euro/lei afisat  de BNR in 25.01.2016 )

Premiul 2: 10.000 lei

Premiul 3: 5.000 lei

 

*Caracteristicile tehnice ale  autoturismului  oferit cu titlu de premiu sunt VW Jetta SELECT 1, 2 TSI , 105cp/ee KW,6. Valoarea de vanzare la dat prezentului Regulament este de   15.000 euro (tva inclus ) , echivalent lei  la cursul din ziua platii anuntat de Porche Romania .

 

c. Etapa 2 Extragerea premiilor in valoare  de  1.500 lei  pentru fiecare sala participanta din fiecare  Regiune, ce vor fi  acordate la fiecare două săptămâni , vor avea loc  in fiecare locatie in data de :

·                     16 iunie 2016 intre orele 20:00 - 21:00

·                     30 iunie 2016 intre orele 20:00 - 21:00

·                     14 iulie 2016 intre orele 20:00 - 21:00

·                     28 iulie 2016 intre orele 20:00 - 21:00

·                     11 august 2016 intre orele 20:00 - 21:00

·                     25 august 2016 intre orele 20:00 - 21:00

·                     8 septembrie 2016 intre orele 20:00 - 21:00

Premiile puse in joc pentru fiecare locatie participanta sunt  in numar de 8 astfel  :

1 X premiul 1 in suma de  500 lei numerar

3 X premii 2  in suma de 200 lei numerar

4 X premii 3  in suma de 100 lei numerar

 

d. Etapa 2 - Premiile mari acordate la extragerea finala  a Etapei 2 sunt următoarele:

Regiunea 1 Oradea 23 septembrie 2016 - vineri ora 19.00

3 X Premiul 1:  un autoturism  VW Jetta*  sau 3 X Premiul 1 constand in suma de  10.000 euro ( echivalent lei la cursul  euro/lei afisat  de BNR in 25.01.2016 )

Premiul 2: 10.000 lei

Premiul 3: 5.000 lei

 

Regiunea 2 Timişoara: 16 septembrie 2016 – vineri ora 19.00

Premiul 1: un autoturism  VW Jetta* sau 1 X Premiul 1 constand in suma de  10.000 euro ( echivalent lei la cursul  euro/lei afisat  de BNR in 25.01.2016 )

Premiul 2: 10.000 lei

Premiul 3: 5.000 lei

 

Regiunea 3 Arad: 15 septembrie 2016 -  joi ora 19.00

Premiul 1:  un autoturism  VW Jetta*  sau 1 X Premiul 1 constand in suma de  10.000 euro ( echivalent lei la cursul  euro/lei afisat  de BNR in 25.01.2016 )

Premiul 2: 10.000 lei

Premiul 3: 5.000 lei

 

Regiunea 4 Iasi: 22 septembrie 2016 – joi ora 19.00

Premiul 1: un autoturism  VW Jetta* sau 1 X Premiul 1 constand in suma de  10.000 euro ( echivalent lei la cursul  euro/lei afisat  de BNR in 25.01.2016 )

Premiul 2: 10.000 lei

Premiul 3: 5.000 lei

 

Nota * Caracteristicile tehnice ale  autoturismului  oferit cu titlu de premiu sunt VW Jetta SELECT 1, 2 TSI , 105cp/ee KW,6. Valoarea de vanzare la data prezentului Regulament este de   15.000 euro (tva inclus ) , echivalent lei  la cursul din ziua platii anuntat de Porche Romania .

 

e. Etapa 3 Extragerea premiilor in valoare  de  1.500 lei  pentru fiecare sala participanta din fiecare  Regiune, ce vor fi  acordate la fiecare două săptămâni , vor avea loc  in fiecare locatie in data de :

·                     6 octombrie 2016  intre orele 20:00 - 21:00

·                     20 octombrie 2016 intre orele 20:00 - 21:00

·                     3 noiembrie 2016 intre orele 20:00 - 21:00

·                     17 noiembrie 2016 intre orele 20:00 - 21:00

·                     1 decembrie 2016 * (*in aceasta data vor avea loc extrageri de premii numai in salile de joc din Regiunea 1 Oradea şi Regiunea 4 Iaşi) intre orele 20:00 - 21:00

 

Premiile puse in joc pentru fiecare locatie participanta sunt  in numar de 8 astfel  :

1 X premiul 1 in suma de  500 lei numerar

3 X premii 2  in suma de 200 lei numerar

4 X premii 3  in suma de 100 lei numerar

 

f. Etapa 3 - Premiile mari acordate la extragerea finala  a Etapei 3 sunt urmatoarele :

Regiunea 1 Oradea: 9 decembrie 2016 -  vineri, ora 19.00

3X Premiul 1: un  autoturism  VW  Passat * sau 3 X Premiul 1 constand in suma de  13.000 euro

 ( echivalent lei la cursul  euro/lei afisat  de BNR in 25.01.2016 )

Premiul 2: 10.000 lei

Premiul 3: 5.000 lei

 

Regiunea 2 Timişoara: 2 decembrie 2016 - vineri, ora 19.00

1X Premiul 1:  un autoturism  VW Passat * sau 1 X Premiul 1 constand in suma de  13.000 euro

 ( echivalent lei la cursul  euro/lei afisat  de BNR in 25.01.2016 )

Premiul 2: 10.000 lei

Premiul 3: 5.000 lei

 

Regiunea 3 Arad : 1 decembrie 2016 - joi, ora 19.00

1X Premiul 1:  un  autoturism  VW Passat *  sau 1 X Premiul 1 constand in suma de  13.000 euro

 ( echivalent lei la cursul  euro/lei afisat  de BNR in 25.01.2016 )

Premiul 2: 10.000 lei

Premiul 3: 5.000 lei

 

Regiunea 4 Iasi : 8 decembrie 2016 - joi, ora 19.00

1X Premiul 1:  un  autoturism  VW Passat * sau 1 X Premiul 1 constand in suma de  13.000 euro

 ( echivalent lei la cursul  euro/lei afisat  de BNR in 25.01.2016 )

Premiul 2: 10.000 lei

Premiul 3: 5.000 lei

Nota * Caracteristicile tehnice ale  autoturismului  oferit cu titlu de premiu sunt VW Passat Trendline 1, 4 TSI , 125CP /92 kW, 6 . Valoarea de vanzare la data prezentului Regulament este de 20.000 euro (tva inclus ), echivalent lei  la cursul din ziua platii anuntat de Porche Romania .

 

Doar castigatorii premiului 1 ale fiecarei ETAPE, pot alege si opta pentru unul din cele doua variante de Premiu 1 : un autoturism  sau suma de bani, printr-o declaratie autentica irevocabila data in fata unui notar.  Dupa formularea declaratiei castigatorul nu se poate razgandi,  in caz contrar pierde premiul . Daca castigatorul nu isi  exprima optiunea in termen de  14 zile , pierde premiul iar Organizatorii nu au nici un fel de obligatie fata de acesta .

Toti castigatorii unui premiu ca urmare a participarii la prezenta ACTIUNE au obligatia achitarii impozitului aferent conform legislatiei fiscale , in termenul stabilit prin prezentul Regulament oficial si in conditiile stabilite de acesta, in caz contrar  pierde dreptul de a i se atribui premiul castigat , iar Organizatorii nu au nici un fel de obligatie fata de acesta .

Castigatorii  care opteaza pentru premiului 1 constand in autoturism  nu pot  solicita alte sume drept premii decat cele mentionate in prezentul Regulament si nu pot solicita Organizatorilor modificarea caracteristicilor premiilor sau preschimbarea acestora in alte obiecte  .

Termenul efectiv de livrare a premiului  este stabilit de catre furnizor si  este de  60 de zile pentru modelul VW Jetta si 120  de zile pentru modelul  VW Passat,  calculate de  la data  exprimarii in scrisa a optiunii pentru acest premiu de catre castigatorul Premiului 1 .

Nici unul din premiile oferite prin prezenta ACTIUNE DE PROMOVARE nu este transmisibil in nici un fel!!!. 

 

g. Extragerea Premiile Regionale „ BONUS” cate unul pentru fiecare Regiuni:  Regiunea 1 Oradea, Regiunea 2 Timişoara, Regiunea 3 Arad, Regiunea 4 Iasi, acordate in mod aleatoriu, va avea loc in data de 16  decembrie 2016 – vineri  ora 19:00- 24.00  cu ocazia extragerii Premiilor mari FINALE.

 

Premiul 4: 1 premiu X 5.000  LEI

Premiul 3: 1 premiu X 10.000 LEI

Premiul 2: 1 premiu X 15.000 LEI

Premiul 1: 1 premiu X 20.000 LEI

Total 4 premii in valoare totala de 50.000 lei

 

Ordinea extragerii celor 4 castigatori ai premiilor sus mentionate,  cate unul pentru fiecare Regiune  participanta la ACTIUNEA DE PROMOVARE,  se stabileste astfel:

Intr-o urna separata vor fi introduse 4 bile cate una pentru fiecare Regiune participanta la ACTIUNE avand marcata denumirea fiecarei regiuni . In functie de ordinea extragerii din urna a celor 4 bile  se va stabili ordinea acordarii celor 4 premii Bonus,  incepand cu Premiul 4.  Extragerea se va face manual.

 

h. Extragerea Premiilor mari FINALE va avea loc in data de 16  decembrie 2016 – vineri  ora 19:00- 24.00.

 

 

 

 

 

 

 

Premiile mari FINALE puse in joc de Organizatori pentru participantii  la ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT” sunt următoarele:

Premiul III : 30.000 lei

Premiul II: 50.000 lei

Marele premiu  I: *la alegere:  varianta 1 Călătorie în spaţiu sau Varianta 2  premiul constand in suma de 285.000 lei ( douasuteoptzecisicincimiilei) .

 

4.3. *  Exclusiv, Castigatorul validat al Marelui Premiul I al ACTIUNII DE PROMOVARE   ELDORADO 777 SPACE PROJECT va putea sa isi  exprime optiunea pentru alegerea unuia din cele doua variante de premiu 1.  

Optiunea va fi exprimata in scris o singura data , obligatoriu  in termen de maxim 14  zile calendaristice de la data extragerii, printr-o cerere expresa adresata Organizatorilor si prin formularea unei declaratii notariale autentice irevocabile.

Dupa exprimarea optiunii pentru alegerea unuia din cele doua variante de Premiu 1, castigatorul validat al Marelui Premiul I  al ACTIUNII DE PROMOVARE ELDORADO 777 SPACE PROJECT  nu se poate razgandi . Orice pretentie  ulterioara nu angajeaza in nici un fel Organziatorii  . 

În cazul în care câştigătorul validat în urma tragerii la sorţi refuză premiul câştigat sau nu isi exprima in scris optiunea conform  celor de mai sus , va pierde  dreptul la premiul castigat .

Câştigătorul  Marelui Premiul I  al ACTIUNII  care opteaza pentru premiului 1 constand « calatoria in spatiu « nu poate  solicita alte sume drept premii decat cele mentionate in prezentul Regulament si nu poate solicita Organizatorilor modificarea caracteristicilor premiului sau preschimbarea acestuia in alte premii, si nu va ma putea emite nici un fel de alte pretentii materiale sau de alt fel de la Organizatorii prezentei ACTIUNI . 

 

Atentie ! castigatorul Marelui premiu Premiul I  al ACTIUNII DE PROMOVARE   ELDORADO 777 SPACE PROJECT  va putea opta pentru premiul constand in « calatoria in spatiu » doar daca indeplineste si accepta,  conditiile  minime prevazute in  ANEXA 6  – Informatii orientative legate de premiul « calatoria in spatiu « precum si orice alte conditii impuse de catre compania organizatoare a calatoriei in spatiu comunicate de catre acesta .Data calatoriei este stabilita exclusiv de catre compania organizatoare a calatoriei in spatiu si va fi comunicata  de catre aceasta .

 

Nici una din societatile Organizatoare ale prezentei ACTIUNII DE PROMOVARE   ELDORADO 777 SPACE PROJECT , nu este si nu va putea fi in nici un fel raspunzatoare de conditiile stricte pretinse de catre compania organizatoare a calatoriei in spatiu.

 

Odata exprimata optiunea pentru varianta de premiu 1  este definitiva. Orice modificare ulterioara,  cum ar fi dara fara a se limita la conditiile eliminatorii impuse de catre compania organizatoare a calatoriei in spatiu , nu va putea avea ca efect posibilitatea unei noi optiuni , riscul optiunii apartine exclusiv castigatorului validat .

Castigatorul indiferent de optiunea manifestata are obligatia achitarii impozitului aferent veniturilor din premii conform legislatiei fiscale  in termenul stabilit prin prezentul Regulament oficial si in conditiile stabilite de acesta, in caz contrar  pierde dreptul de a i se atribui premiul castigat , iar Organizatorii nu au nici un fel de obligatie fata de acesta .

 

Premiile castigate de catre participantii ACTIUNII DE PROMOVARE „ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  vor fi predate castigatorilor de catre Organizatori , la o data ulterioara stabilita de acestia  tinand cont de furnizorii premiilor in natura  .

 

 

 

 

4.4. Premiile castigate de catre participantii ACTIUNII DE PROMOVARE „ELDORADO 777 SPACE PROJECT” vor fi predate castigatorilor de catre Organizatori, la o data ulterioara stabilita de acestia  tinand cont de furnizorii premiilor in natura.

 

4.5. Valoarea totală a premiilor constand in sume de bani puse in joc prin prezenta ACTIUNE DE PROMOVARE „ELDORADO 777 SPACE PROJECT” este de 1.361.500 lei, la care se adauga suma de  198.000 euro ( varianta 2 de premiu 1, in cazul in care opteaza pentru sumele de bani si nu pentru masini)

4.6. In cazul in care castigatorii opteaza pentru premiul constand in  autoturism, respectiv pentru premiul constand in Călătorie în spaţiu , valoriile premiilor totale in natura sunt :

  • 12 bucati X 15.000 euro (tva inclus) echivalent lei  la cursul din ziua platii anuntat de Porche Romania , pentru fiecare  autoturism  VW Jetta SELECT 1, 2 TSI , 105cp/ee KW,6,
  • 6 bucati X 20.000 euro (tva inclus) echivalent lei  la cursul din ziua platii anuntat de Porche Romania , pentru fiecare  autoturism  VW Passat Trendline 1, 4 TSI , 125CP /92 kW, 6

Total : 300.000 euro  

  • Călătoria  în spaţiu * in valoare de 680.000 lei,  la data incheierii  prezentului .

( *acesta valoare poate suferi modificari, pana la finalul Actiunii. Compania organziatoare poate modifica pretul calatoriei pana la data optiuni finale  a  castigatorului. Organizatorii nu isi asuma nici un fel de raspundere cu privire la modificarea acestei valori, fiind exclusiv decizia Companiei organziatoare a calatoriei )   

 

ART. 5. MECANISMUL ACTIUNII DE PROMOVARE ELDORADO 777 SPACE PROJECT”

5.1. În perioada 01.02.2016-15.12.2016, pe întreaga durată de desfăşurare a ACTIUNII DE PROMOVARE  „ELDORADO 777 SPACE PROJECT” orice persoană fizică poate participa la  ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT” în baza cuponului /cupoanelor de  participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”     acordate de catre Organizator in conditiile stabilite prin prezentul regulament, depuse in urnele de colectare .

Participantul la  ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”   poate primi Cupoanele de participare la  ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  in una din modalităţilor specificate  mai jos:

 

5.2. Mecanismul „combinatii castigatoare” :

 

5.2.1. Participantul/participanţii la ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”,  beneficiază din partea Organizatorilor de un cupon/cupoane de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  dacă indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a. - dispune de o combinaţie câştigătoare de minim 300 lei  pe oricare dintre aparatele de joc existente in sălile de  joc ELDORADO 777 WINNER CLUB şi ELDORADO 777 DELUXE

b. -  daca această combinaţie/aceste combinaţii câştigatoare sunt atestate în mod obligatoriu, de un angajat al Organizatorilor, prin fotografierea acestora, cu un aparat foto.

In acest caz participantul va primi din partea Organizatorilor o fişă de înregistrare in Club Eldorado 777 Winner Club/Deluxe   si un card VIP , si cuponul/Cupoanele de participare la  ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  aferente  sau dacă deja este înregistrat in Clubul Eldorado 777 Winner Club/Deluxe    si detine un card VIP , va primi direct cuponul/cupoanele de participare la  ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  .

5.2.2. Combinaţia câştigătoare constituie valoarea combinaţiei afişata pe monitorul aparatului de joc. Combinaţia câştigătoare de minim  300 LEI poate fi atinsă în trei feluri:

            - prin linii câştigătoare în valoare de minim 300 LEI (dacă nu se dublează),

            - prin dublarea câştigului (numai la sfarşitul etapelor de dublare)

            - prin joc liber în valoare de 300 LEI (dacă nu se dublează),

*Atentie !!!! Jocurile de tip ruleta  de pe aparatele de joc de tip EGT si MERKUR , nu participa la prezenta ACTIUNE .

5.2.3. Cu cat participantul va dispune de mai multe combinatii castigatoare , cu atat va primi mai multe cupoane de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”.

5.2.4. Cupoanele de participare la  ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  sunt acordate participanţilor care  joaca la aparatele de joc participante - la fiecare 100 lei castigati se acorda 1 Cupon de participare -  în baza următoarelor combinaţii câştigătoare:

În cazul unei combinaţii câştigătoare de minim 300 lei - 3 Cupoane de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”   (100 lei/cupon)

În cazul unei combinaţii câştigătoare de 400 lei - 4 Cupoane de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  ,

În cazul unei combinaţii câştigătoare de 500 lei - 5 Cupoane de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  s.a.m.d.

 

5.3. Mecanismul Eldorado Jackpot Bonus:

 

5.3.1. Pe durata derularii ACTIUNII DE PROMOVARE , participantul/participanţii care joaca la aparatele de joc Eldorado Jackpot Bonus – jackpot de sala si castiga conform celor de mai jos, vor primi unul sau mai multe cupoane de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”   din partea reprezentantilor Organizatorului - la fiecare 50 lei castigati se acorda 1 Cupon de participare -  cupoane cu care pot  participa la ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  .

5.3.2. Daca participantul  care joaca la aparatele de joc conectate la  sistemul JACKPOT ELDORADO 777 – jackpot de sala, câştigă unul din premiile aferente oricarui nivel cu valoare Jackpot stabilit  pentru fiecare sala Eldorado 777 Winner Club/Deluxe conform Sistemului de funcționare a jackpot-ului de sală (IRON, STONE, BRONZE, SILVER, GOLD, PLATINUM), va primi Cupon/Cupoane de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”   din partea reprezentantilor Organizatorului  pentru a putea participa la ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT” , conform celor stabilite la pct.5.3.1., daca pot fi  atestate în mod obligatoriu, de un angajat al Organizatorilor, prin fotografierea acestora, cu un aparat foto.

5.3.3. Jackpot Bonus inseamna bonusul acordat de sistemul de Jackpot de sala Eldorado 777 Winner Club/Deluxe, acordat în urma alegerii aleatorii a programului, care extrage automat la sorţi un numar de maxim 10 aparate  aflate  în joc, in aceeasi sala, pe acelasi nivel/miza , care de asemenea vor primi un premiu in valoare de 1/10 din valoarea premiului Jackpot castigat de catre jucatorul  afisat pe monitor.

5.3.4. Jackpot Bonusul si numarul aparatului castigator al jackpot-ului de sală  este afisat pe monitorul sistemului de Jackpotul de sala.

5.3.5. Condiţia acordării premiului Jackpot Bonus o constituie faptul ca jucătorul să joace la aparatul respectiv, la nivelul minim necesar atingerii nivelului Jackpot acordat. 

5.3.6.  Regulile de functionare a Jackpotului de sala privind dreptul la premii – nivel, miza si castig-  sunt afişate individual, pentru fiecare sală participantă, conform  Anexei   nr. 1,  Anexei nr. 2,  Anexei nr. 3 si Anexa 4.

5.4. În Etapa 1  a ACTIUNII DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”, participanţii vor primi câte un Cupon de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT” pentru fiecare  50 lei  castigati prin mecanismul Eldorado Jackpot Bonus  raportat la valoarea premiilor câştigate,  pe următoarele nivele de Jackpot:

 

·                     Nivelul STONE (la orice miză): la aparatul la care jucătorul a câştigat premiul nivelului  acesta va primi Cupon/Cupoane de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  raportat la suma castigata, iar pentru celelalte aparate alese aleator de program (maxim 10 )  participantii extrasi vor primi cupoane raportat la suma castigata. (1 cupon pentru  fiecare 50 lei  castigati)

·                     Nivelul IRON (la orice miză): ): la aparatul la care jucătorul a câştigat premiul nivelului  acesta va primi  Cupon/Cupoane de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  raportat la suma castigata, iar pentru celelalte aparate alese aleator de program (maxim 10 )  participantii extrasi vor primi  cupoane de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”, raportat la suma castigata. (1 cupon pentru  fiecare 50 lei  castigati)

 

5.5. În Etapa 2 a ACTIUNII DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT” , participanţii vor primi câte un Cupon de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”   pentru fiecare  50 lei  castigati prin mecanismul Eldorado Jackpot Bonus  în baza premiilor câştigate pe următoarele nivele de Jackpot:

 

·                     Nivelul STONE (la orice miză): la aparatul la care jucătorul a câştigat premiul nivelului  acesta va primi  Cupon/Cupoane de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  raportat la suma castigata, iar pentru celelalte aparate alese aleator de program (maxim 10 ) participantii extrasi vor primi   cupoane raportat la suma castigata.

·                     Nivelul IRON (la orice miză): la aparatul la care jucătorul a câştigat premiul nivelului  acesta va primi 10 Cupon/Cupoane de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  raportat la suma castigata, iar pentru celelalte aparate alese aleator de program (maxim 10 ) participantii extrasi vor primi   cupoane raportat la suma castigata.

·                     Nivelul BRONZE (miză minimă: 2 LEI): la aparatul la care jucătorul a câştigat premiul nivelului  acesta va primi Cupon/Cupoane de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  raportat la suma castigata , iar pentru celelalte aparate alese aleator de program (maxim 10 ) participantii extrasi vor primi   cupoane raportat la suma castigata

·                     Nivelul SILVER (miză minimă: 2 LEI): la aparatul la care jucătorul a câştigat premiul nivelului  acesta va primi Cupon/Cupoane de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  raportat la suma castigata, iar pentru celelalte aparate alese aleator de program (maxim 10 ) participantii extrasi vor primi  cupoane raportat la suma castigata

 

5.6. În Etapa 3 a ACTIUNII DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT” ,  participanţii vor primi câte un Cupon de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  pentru fiecare  50 lei  castigati prin mecanismul Eldorado Jackpot Bonus  în baza premiilor câştigate pe următoarele nivele de Jackpot:

 

·                     Nivelul STONE (la orice miză): la aparatul la care jucătorul a câştigat premiul nivelului  acesta va primi  Cupon/Cupoane de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  raportat la suma castigata, iar pentru celelalte aparate alese aleator de program (maxim 10 ) participantii extrasi vor primi   cupoane raportat la suma castigata.

·                     Nivelul IRON (la orice miză): la aparatul la care jucătorul a câştigat premiul nivelului  acesta va primi 10 Cupon/Cupoane de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  raportat la suma castigata, iar pentru celelalte aparate alese aleator de program (maxim 10 ) participantii extrasi vor primi   cupoane raportat la suma castigata.

·                     Nivelul BRONZE (miză minimă: 2 LEI): la aparatul la care jucătorul a câştigat premiul nivelului  acesta va primi Cupon/Cupoane de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  raportat la suma castigata , iar pentru celelalte aparate alese aleator de program (maxim 10 ) participantii extrasi vor primi   cupoane raportat la suma castigata

·                     Nivelul SILVER (miză minimă: 2 LEI): la aparatul la care jucătorul a câştigat premiul nivelului  acesta va primi Cupon/Cupoane de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  raportat la suma castigata, iar pentru celelalte aparate alese aleator de program (maxim 10 ) participantii extrasi vor primi  cupoane raportat la suma castigata

·                     Nivelul GOLD (miză minimă: 10 LEI): la aparatul la care jucătorul a câştigat premiul nivelului  acesta va primi Cupon/Cupoane de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  raportat la suma castigata, iar pentru celelalte aparate alese aleator de program (maxim 10 ) participantii extrasi vor primi cupoane raportat la suma castigata

·                     Nivelul PLATINUM (miză minimă: 10 LEI): la aparatul la care jucătorul a câştigat premiul nivelului  acesta va primi Cupon/Cupoane de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  raportat la suma castigata, iar pentru celelalte aparate alese aleator de program (maxim 10 ) participantii extrasi vor primi cupoane raportat la suma castigata

5.7. Numarul de cupoane raportat la sumele castigate  conform pct 5.4.-5.6. de mai sus,  vor fi mentionate in Anexa 4 la prezentul Regulament.

 

5.8. Mecanismul acordarii cupoanelor la  mesele de ruleta 

 

5.8.1.  Cupoanele de participare la  ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT” sunt acordate participanţilor care  joaca la mesele de ruletă astfel:

Fiecare participant la  ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  care joaca la oricare dintre mesele de ruleta din locatiile participante avand plasata o miza pe cifra „0” la masa de joc si semnaleaza personalului faptul ca a iesit ca si  numar castigator la ruleta cifra “0” ,  va primi din partea  reprezentantilor Organizatorului câte un Cupon de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT” pentru fiecare  50 lei  castigati, raportat la suma totala castigata de catre participant.

5.8.2.Ruleta nu este conectata la sistemul de jackpot ELDORADO 777 – jackpot de sala, astfel ca jucatorii aflati la mesele de ruleta nu  participa la Eldorado Jackpot Bonus  si nu pot primi Cupoane de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT” prin mecanismul Eldorado Jackpot Bonus .

 

5.9. Mecanismul acordarii Cupoanelor de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT” la MESELE  DE POKER

 

5.9.1. Participantii  care pe durata  de  derularea a ACTIUNII DE PROMOVARE   au cumpărat drepturi de joc ( credit)  într-o valoare minimă de 50 LEI la oricare dintre Turneele de poker  sau pentru jocurile cu numerar organizate în oricare dintre sălile de joc ELDORADO 777 POKER CLUB, si acest lucru poate fi atestat de către un angajat al societăţii CENTRAL GAME SRL, va primi din partea Organizatorilor o fişă de înregistrare in Club Eldorado 777 Winner Club/Deluxe   si un card VIP , si cuponul/Cupoanele de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  aferente  sau dacă deja este înregistrat in Club Eldorado 777 Winner Club/Deluxe    si detine un card VIP va primi direct cuponul/cupoanele de  participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT” aferente.

 

5.9.2. Se va  acorda participanţilor care  joaca în salonul ELDORADO 777 POKER CLUB, câte un Cupon de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”   pentru fiecare  50 lei – credit de joc cumparat, astfel:

 

În cazul cumpărării de drepturi de joc în valoare de minim 50 lei  se acorda  1 Cupon de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  (50 lei/cupon )

În cazul cumpărării de drepturi de joc în valoare de  100 lei acorda  2 cupoane de participare  ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  

În cazul cumpărării a drepturi de joc în valoare de 150 lei - 3 Cupoane de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  s.a.m.d.

 

ART. 6. MECANISMUL DE ACORDARE A PREMIILOR

6.1.Participantii , care în perioada de desfăşurare a ACTIUNII DE PROMOVARE   detin un card VIP şi care au depus cel puţin un Cupon de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  în una dintre urnele amplasate în săli,  conform Regulamentului, vor avea şansa de a câştiga unul din premiile puse in joc, conform prevederilor din ART. 4. din prezentul Regulament.

6.2. Tragerile la sorţi  ale premiilor ce se acorda  din doua in doua saptamani se vor efectua în fiecare  sala  de  joc Eldorado 777 Winner Club participante la ACTIUNEA DE PROMOVARE apartinand  societăţii  CLASIK POKER SRL, sau în cluburile de poker ale societăţii CENTRAL GAME SRL, conform prevederilor pct 2.2.  din prezentul Regulament.

6.2.1. Dupa extragerea castigatorului/castigatorilor premiilor puse in joc,  acestia vor fi validati de catre reprezentantii desemnati pentru fiecare extragere in parte de catre Organizatori.

6.2.2. Castigatorii au obligatia sa fie prezenti la extragere in datele stabilite, si vor fi validati daca se prezinta cu actul de identitate si cardul VIP valabile in original,  in 2 minute de al extragere  .

6.2.3. In cazul in care castigatorul nu va fi prezent personal in sala de joc cu ocazia extragerii  va putea desemna in prealabil un mandatar cu imputernicire care sa-l reprezinte in fata reprezentantilor Organizatorului pentru validare (conform modelului anexat –Anexa 5) , cu  exemplarul original al imputernicirii, copia actului de identitate a jucătorului câştigător, actul său de identitate, precum şi cardul de membru VIP Club ELDORADO al participantului castigator. In aceasta situatie , Organizatorii    vor completa o Declaratie  cu privire la persoana declarata castigatoare, declaratie care va cuprinde numele si prenumele persoanei castigatoare, datele de identificare din actul de identitate, seria cardului  si valoarea  premiului castigat.

6.3. Cupoanele de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  introduse în urne pentru tragerile la sorţi efectuate la fiecare două săptămâni nu-şi pierd valabilitatea, acestea vor participa la tragerea la sorţi a premiilor acordate la finalul fiecarei etape, inclusiv la tragerea la sorti a Premiilor mari FINALE, din data de 16 decembrie 2016, vineri ora 19:00.

 La tragerea la sorţi a premiilor acordate la finalul fiecarei etape si a premiilor  mari  FINALE  nu participă acele Cupoane de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”   care au fost desemnate  câştigătoare în urma tragerilor la sorţi  anterioare .

La tragerile la sorţi nu vor participa Cupoanele de participare la  ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT” care nu corespund condiţiilor specificate în prezentul Regulament.

Cu cât  un participant are mai multe cupoane depuse in urne pe parcursul derularii ACTIUNII DE PROMOVARE  , cu atât are mai multe şanse de câştig al unuia din premiile puse in joc.

 

6.4. Pe parcursul derularii ACTIUNII  cupoanele de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  se colecteaza in urnele de „ colectare”  aflate in fiecare sala de joc participanta.  La miezul nopţii in ziua anterioară extragerii finale a fiecarei etape in parte,  se vor  închide urnele şi  vor fi transportate în centrele regionale unde vor avea loc extragerile castigatorilor premiilor acordate. Din acel moment, în săli se vor  colecta cupoanele ce urmeaza sa participe la extrageriile de la finalul etapei urmatoare .

Inainte de fiecare extragere a premiilor  de la finalul fiecarei Etape  conform pct 2.3. , urnele de colectare din fiecare sala  se vor transporta in conditii de siguranta si securitate la centrele Regionale stabilite de in prealabil de catre Organizatori. În fiecare centru regional va exista o urnă de colectare REGIONALA , în care vor fi introduse cupoanele aflate in urnele de colectare din salilor participante( afferent fiecarei Regiuni in parte)  .

 In aceste „ centre Regionale „ stabilite de ORGANIZATORI  va avea loc  festivitatea de extragere a castigatorilor premiilor acordate la finalul fiecarei Etape conform celor stipulate prin prezentul Regulament  .

 

Dupa data extragerii finale aferente etapei 3,  urnele de colectare REGIONALE ( 4 ) VOR FI sigilate si  vor fi  transportate in conditii de siguranta si securitate  în sala ELDORADO 777 DELUXE, din Oradea, str. Republicii nr. 12, jud. Bihor pentru extragerea FINALA din 16 decembrie 2016 .

 

Ulterior datei extragerii finale aferente etapei 3, participantii la prezenta ACTIUNE DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  mai pot depune in urnele de colectare, cupoane de participare pentru extragerea FINALA din 16 decembrie 2016, până inclusiv la miezul nopţii zilei anterioare extragerii marilor premii FINALE (respectiv pana in 15 decembrie 2016, ora 24:00) .  După aceasta data (15 decembrie 2016, ora 24:00) , toate urnele de colectare din fiecare REGIUNE se sigileaza si  se  transportă în sala Deluxe din Oradea, unde va avea loc extragerea marilor  premii FINALE .

6.5. În prealabil Organizatorii vor stabili cate o  sală  participanta care va fi considerata “centrul regional”  pentru fiecare Regiune in parte, locatie in care va avea loc extragerea premiilor mari de la finalul fiecarei Etape si in care vor fi amplasate urnele centrale. Extragerile finale regionale din fiecare etapa vor fi difuzate in direct în fiecare sala participanta din fiecare Regiune in parte, prin  transmisiune TV cu circuit închis.

 

Extragerile finale regionale pentru fiecare Etapa in parte  vor avea loc la datele mentionate la pct 2.3. , în faţa unei comisii formate din 3 membri desemnati de catre Organizator sau in fata reprezentanţilor Organizatorilor, si  va  putea fi asistata de catre un notar public/avocat,  care va supraveghea extragerea câştigătorilor premiilor puse în joc şi  va intocmi procesul verbal încheiat cu aceasta ocazie.

 

Ulterior incheierii extragerilor pentru premiile mari acordate la finalul fiecarei etape in parte , urnele cu cupoanele de participare necastigatoare, colectate pe toata durata  ACTIUNII DE PROMOVARE, vor fi sigilate de catre Organizatori,  in prezenta Comisiei, in fata camerelor de luat vederi  si se vor pastra in conditii de securitate si siguranta pe toata durata derularii ACTIUNII DE PROMOVARE  „ ELDORADO 777 SPACE PROJECT” , urmand sa participe la extragerea premiilor mari FINALE  ce va avea  loc in data de 16 decembrie 2016.

 

6.6. Extragerea Premiilor mari FINALE va avea loc in data de 16  decembrie 2016 – vineri  ora 19:00, în sala ELDORADO 777 DELUXE, din Oradea, str. Republicii nr. 12, jud. Bihor, în faţa unei comisii formate din 3 membri desemnati de catre Organizator si   va putea fi asistată de catre un notar public/avocat  care va supraveghea extragerea câştigătorilor premiilor şi  va intocmi procesul verbal încheiat cu aceasta ocazie.

6.7. Cu ocazia Extragerii Premiilor mari FINALE, Organizatorul va colecta toate urnele din fiecare  Regiune si le va transporta la sala Eldorado 777 Deluxe, unde va avea loc extragerea marilor premii finale  puse în joc.

 

6.8. Extragerea marilor premii poate fi urmarita in direct, pe canalul TV cu circuit închis al Organizatorilor , in sala Eldorado 777 Deluxe si în oricare dintre sălile participante la prezenta ACTIUNE .

 

 

6.9 Premiile mari FINALE , modalitate de  atribuire :

6.9.1.Dupa fiecare extragere din data de 16.12.2016 pentru acordarea premiilor regionale „BONUS” mentionate la pct. 4.1 alin. g , cupoanele din urna apartinand fiecarei Regiuni  se introduc in urna  mare rotativa  pentru extragerea marilor  premii FINALE .  Toate aceste operaţiuni se repetă şi în cazul celorlaltor urne ale fiecarei regiuni .

După amestecarea cupoanelor in urna  mare  rotativa,  se va trece la  tragerea la sorţi manuala a câştigătorilor marilor premii FINALE, începând cu premiul 3, de catre o persoana desemnata de Organizatori.

 

6.10. În cazul în care în urma tragerii la sorţi a oricarui premiu din prezenta ACTIUNE , Comisia sau reprezentanţii desemnaţi ai Organizatorilor dupa caz,  stabilesc faptul că, cuponul  de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”   extras nu este valid, sau se stabileşte că inregistrarea castigatorului desemnat initial contine date nereale pe Fisa de inscriere  sau acesta nu indeplineste una sau oricare din conditiile mentionate in prezentul regulament,  Organizatorii vor trece pe loc la extragerea unui câştigător de rezervă.

 

6.11.   Participantul/participanţii pot participa la tragerile la sorţi ce au loc din doua in doua saptamani, sau la tragerea la sorţi a marilor premii de la finalul fiecarei Etape sau a Premiilor Mari FINALE PERSONAL, sau printr-un  mandatar cu imputernicire expresa in acest sens, (conform modelului anexat –Anexa 5) dar fara posibilitatea de a ridica premiul in numele castigatorului. Reprezentantul mandatat poate fi prezent la tragerile la sorţi, respectiv poate proceda în urma validării câştigului numai dacă poate prezenta Comisiei sau reprezentanţilor Organizatorilor exemplarul original al procurii, copia actului de identitate al participantului câştigător, actul său de identitate, precum şi cardul de membru VIP Club ELDORADO 777 WINNER CLUB al participantului. Pentru a putea ridica premiile castigate printr –un mandatar , este obligatorie prezentarea in fata Comisiei in 2 minute cu o Procura expresa autentificata in fata unui notar , precum si cu copia actului de identitate al jucătorului câştigător, actul  de identitate a mandatarului in original şi cardul VIP de membru Club ELDORADO al participantului.

In caz de litigii intre participanti , castigatori , mandatari , cu privire la dreptul de proprietate asupra cupoanelor de participare sau a premiilor castigate prin prezenta ACTIUNE , Organizatorii nu au nici un fel de raspundere sau obligatii fata de acestea deact in limitele stabilite prin prezentul Regulament .

6.12. În vederea validării fiecarui câştigător, acesta  trebuie să se prezinte obligatoriu în maxim 2 minute după tragerea la sorţi în faţa Comisiei sau reprezentanţilor Organizatorilor , personal sau prin mandatar, astfel :

 

- personal, cu un act de identitate valabil, respectiv cu cardul de membru VIP ELDORADO 777 WINNER CLUB, ambele în exemplare originale, în caz contrar fiind exercitat dreptul organizatorilor de a invalida castigatorul.

- printr-un reprezentant mandatat, care poate participa la extragere in vederea  validării  numai dacă poate prezenta Comisiei sau reprezentanţilor Organizatorilor exemplarul original al procurii, copia actului de identitate al jucătorului câştigător, actul său de identitate, precum şi cardul de membru VIP ELDORADO777 WINNER CLUB  al participantului.

           

6.13.  In cazul in care ulterior tragerii la sorti, Comisia de extragere sau reprezentantii numiţi de Organizatori ,  constată ca nu este indeplinită una dintre condiţii:

- Cuponul de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”   extras este invalid , falsificat, copiat, sau se constată că  înregistrarea căştigătorului desemnat iniţial conţine date nereale sau

- nu are asupra sa actul de identitate original si cardul  VIP de membru al Clubului ELDORADO în original

- acesta nu indeplineste conditiile mentionate in prezentul regulament, respectiv dacă nu se prezintă în termen de maxim 2 minute de la tragerea la sorţi,  personal sau prin mandatar in fata Comisiei sau a reprezentantilor Organizatorului,  va invalida castigatorul si se va  trece la extragerea unui câştigător de rezervă a premiilor puse in joc.

 

6.14. Premiile puse in joc prin prezenta ACTIUNE DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”   vor fi ridicate de către câştigători la locul si data  stabilita de Organizatori, personal sau prin imputernicit cu  Procura expresa autentificata in fata unui notar , precum si cu copia actului de identitate al jucătorului câştigător, actul său de identitate şi cardul VIP de membru Club ELDORADO al participantului.La solicitarea Organizatorilor, castigatorii  validati  vor pune la dispozitia acestora un nr de cont bancar valabil .

 

 6.15. Dupa extragerea castigatorului/castigatorilor marilor premii puse in joc si validarea acestuia, Organizatorii vor completa o Declaratie  cu privire la persoana declarata castigatoare, declaratie care va cuprinde numele si prenumele persoanei castigatoare, datele de identificare din actul de identitate, seria cardului VIP  si valoarea  premiului castigat. Declaratia nu va fi valabila decat impreuna cu Procesul verbal incheiat de Organziatori cu ocazia extragerii premiilor puse in joc.

 

ART. 7. ERORI ŞI TALOANE NECORESPUNZĂTOARE

7.1. Încercarea de a revendica un premiu pe baza unui cupon de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT” ilizibil, degradat, modificat, duplicat, falsificat, copiat, eronat,  viciat, care conţine erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzând, fără limitare, orice alt tip de modificări ale elementelor lor componente datorate manevrării acestora vor fi nule şi nu vor fi luate în considerare in nici un fel de Organizatori.

 

7.2. Organizatorii nu vor putea fi traşi la răspundere in nici un fel  de catre participanti sau terti pentru pierderea/furtul cupoanelor de participare la  ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT” , a fişei de înregistrare sau a cardului VIP , ( daca nu au fost notificati prealabil in scris, in sensul solicitarii unui nou card VIP ) de înstrăinarea lor şi nu vor putea fi obligaţi să acorde premiile în aceste situaţii. Acestea nu sunt transmisibile .

 

ART. 8. RĂSPUNDERE

8.1. Organizatorii nu-şi asumă nicio răspundere şi nu vor face parte în litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra cupoanelor de participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT” sau in legatura cu premiile acordate. Existenţa vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra cupoanelor de  participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  participante câştigătoare si/sau necastigatoare, nu va influenţa acordarea premiului de către Organizatori, participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.

8.2. Prin participarea la  ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”, toţi participanţii şi eventualii câştigători sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizatori prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând excluderea din prezenta ACTIUNE si răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi a eventualilor câştigători .

8.3. Organizatorii nu au nicio obligaţie de a întreţine corespondenţă cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorilor cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

8.4. Prin participarea la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  , participantul declară pe propria răspundere că a luat cunoştinţă de, şi este de acord cu următoarele:

a. Participantul este singur răspunzător pentru orice declaraţie neconformă cu realitatea;

b. Participantul este conştient de condiţiile normale de utilizare a premiilor şi poate face uz de aceastea fără a constitui o ameninţare la adresa sănătăţii şi integrităţii sale corporale, şi/sau a celor din jur.

8.5. Organizatorii si/sau societăţile comerciale implicate în  ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  :

a.   nu este răspunzator pentru deteriorarea, dispariţia sau sustragerea premiilor după momentul preluării lor de către câştigător;

b. este exonerat de către câştigători, acordul de voinţă al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta ACTIUNE DE PROMOVARE , de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câştigători în legătură cu premiile, ulterior momentului predarii/preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând, dar fără a se limita la vătămări corporale şi/sau vătămări ale sănătăţii, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor, acordul de voinţă al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta ACTIUNE DE PROMOVARE .

c. nu este răspunzător de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câştigători unor terţi în legătură cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;

d. îşi rezervă dreptul de a extrage un alt castigator al premiului extras pus in joc în cazul în care câştigătorul nu se prezintă în vederea validarii in  2 minute din momentul extragerii.

8.6. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator si nu are nici o obligatie in cazurile in care , dar fara a se limita la , datele nu corespund dintre  Fisa de date si actul de identitate /cupon , acte de identitate sau Procuri sau daca  premiile nu sunt ridicate la termenele stabilite.

8.7 Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea ACTIUNII DE PROMOVARE  ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori,proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu ( internet , telefonie) sau altii asemenea precum si al disfuncionalitatilor determinate de cazuri de forta majora calificate ca atare de legea civila româna.

8.8. Preluarea premiilor in natura  se va realiza la sediul Organizatorului la data si ora ce vor fi comunicate de Organizatori la o data ulterioara. Cheltuielile de orice natura necesare preluarii premiului de catre câstigator vor fi suportate exclusiv de câstigator (ex cheltuieli de deplasare din alta localitate, cheltuilei de inmatriculare sau de inregistrare , asigurari civile obligatorii – RCA, CASCO,  impozite etc) Câstigatorul nu va putea emite fata de Organizatori  niciun fel de pretentii vizând eventualele cheltuieli necesare a fi efectuate de câstigator pentru preluarea premiilor si trecerea lor in proprietatea sa .

8.9.Predarea- primirea premiului va fi consemnata într un proces verbal semnat de ambele parti.

8.10. Premiul/premiile  constand in autoturism(e) vor fi predate Participantului castigator impreuna cu certificatele de garantie corespunzatoare emise de catre producator/furnizor . Producatorul respectiv furnizorul autoturismelor oferite ca si premii in cadrul  ACTIUNII DE PROMOVARE  va remedia orice defect in cadrul perioadei de garantie, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in certificatul de garantie ce insoteste premiul respectiv, cu respectarea drepturilor consumatorului.

8.11. Autoturismele prezentate de catre Organizatori pe perioada derularii  ACTIUNI DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”,  care sunt expuse stradal sunt doar cu titlu de prezentare .

 

ART. 9. DATE PERSONALE

9.1. Prin prezentul Regulament, Organizatorii, se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei  ACTIUNI DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”   nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorii trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

9.2. Astfel, Organizatorii şi societăţile comerciale implicate în organizarea ACTIUNII DE PROMOVARE  ofera tuturor participanţilor la  ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”   (în calitate de persoane vizate) următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere.

9.3. Dreptul de acces la date: orice participant (persoană vizată) are dreptul de a obţine de la Operator confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Obţinerea confirmării se face în baza unei cereri scrise, datate şi semnate, adresate Organizatorilor, trimise la adresa acestora, menţionată la Secţiunea 1 din Regulament. Pentru o solicitare pe an, Organizatorii vor oferi confirmarea în mod gratuit.

9.4. Dreptul de intervenţie asupra datelor: orice participant (persoană vizată) are dreptul de a obtine de la Organizatori, la cerere şi în mod gratuit: după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte; după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi; notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. Pentru exercitarea dreptului sau, persoana vizată va înainta Organizatorilor o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.

9.5. Dreptul de opozitie: orice participant (persoană vizată) are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrari, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. În ambele cazuri, în vederea exercitării drepturilor sale, persoana vizată va înainta Organizatorilor o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.

9.6. Scopurile constituirii bazei de date sunt: înregistrarea în  ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT” , identificarea şi înregistrarea câştigătorilor, înmânarea premiilor câstigătorilor, realizarea de rapoarte statistice, informarea participanţilor (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte acţiuni desfăşurate în viitor de Organizatori.

9.7. Prin participarea la  ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  , participanţii îşi exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Organizatori şi/sau societăţile comerciale implicate în organizarea prezentei ACTIUNI DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”   , în scopul includerii acestor date cu caracter personal în baza de date a Organizatorilor, în scopul participării la  ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”   a  identificării şi validării ca şi câştigător,a înmânării şi primirii premiului.

9.8. Cu ocazia completării si semnarii Fişei de înscriere si înmânării premiului, participanţii îşi exprima acordul cu privire la includerea datelor cu caracter personal în baza de date a Organizatorilor , în scopul de marketing si publicitate si a realizării de rapoarte statistice, al informării participanţilor (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte acţiuni desfăşurate în viitor de Organizatori, precum şi în alte scopuri menţionate în documentul scris prin care este exprimat acordul.

 

ART. 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1. Organizatorii ACTIUNII DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT” nu sunt răspunzători pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii fiscale legate de premiile oferite, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorii ACTIUNII DE PROMOVARE  sunt obligaţi să îl calculeze, să îl reţină şi să îl vireze la bugetul de stat , conform prevederilor fiscale in vigoare .

10.2. Orice obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, contributii catre bugetele asigurarilor sociale ( taxe de inmatriculare , transcriere, impozite locale  etc)  in legatura cu  premiile sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor . Acesta are obligatia  ca pana cel tarziu in data de 25 a lunii urmatoare datei in care a castigat premiul ( indiferent de natura acestuia : autoturism sau bani) , sa achite integral impozitul aplicabil veniturilor individuale provenite din premii in contul indicat de Organizatori. In caz contrar, va pierde irevocabil dreptul de a  ridica premiul castigat  iar ORGANIZATORII nu au obligatia sa acorde premiul .Neachitarea impozitului datorat catre bugetul statului pentru veniturilor individuale provenite din premii in termenul stabilit mai sus , duce automat al pierderea premiului castigat.

10.3. Asupra  premiiilor oferite prin prezenta ACTIUNE DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  se vor aplica cotele de impozitare  prevazute de legislatia fiscala aplicabila la momentul castigarii premiilor .

10.4. Costurile punerii în circulaţie a autoturismelor castigate ca si premii şi eventualele costuri de folosire a vehiculului vor fi suportate de Câştigători.

 

ART. 11. ÎNTRERUPEREA ACTIUNII DE PROMOVARE  ÎNAINTE DE TERMEN

11.1. ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”   va putea fi întreruptă în caz de forţă majoră, decizie ce va fi anunţată public cu respectarea prevederile legale. În cazul întreruperii prezentei ACTIUNI DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT” , Organizatorii nu îşi asumă nici un fel de răspundere referitor la premiile care ar trebui oferite ulterior datei incetarii ACTIUNII DE PROMOVARE .

11.2.Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat sau prevazut de catre Organizatori, care se produce independent de vointa Organizatorilor si a carui aparitie si desfasurare impiedica sau pune in imposibilitate Organizatorii de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.  

11.3.Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea ACTIUNII DE PROMOVARE  , Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. In cazul aparitiei unui eveniment de forta majora Organizatorii vor comunica Participantilor la ACTIUNEA DE PROMOVARE  existenta acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora si vor putea suspenda/inceta prezenta ACTIUNE DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  .

11.4. Prin participarea la ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT” , participanţii îşi exprima acordul , fara sa fie neceasrar o declaratie separat in acest sens,  cu privire la utilizarea de către Organizatori şi publicarea imaginii şi numelui lor, precum şi a câştigurilor acordate, prin orice mijloc media, atât pentru îndeplinirea obligaţiilor legale, cât şi pentru scopuri publicitare/de marketing, fara sa emita pretentii financiare de la organizatori.

11.5. Prin participarea la ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  , castigatorii premiilor reprezentand in natura autoturisme se angajeaza si se obliga  in mod expres, fara a da o declaratie scrisa in acest sens,  sa utilizeze autoturismul primit ca si premiu  , pe o durata de minim 12 luni de la data castigarii premiului ,  cu toate inscriptiile si reclamele aferente, fara sa emita alte pretentii materiale sau banesti de la Organizatori.

 11.6.  Organizatorii îşi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, pe parcursul desfasurarii ACTIUNII DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  în baza unor acte adiţionale, urmand ca eventualele modificari sa fie aduse la cunostinta participantilor intr un termen rezonabil, inainte de intrarea in vigoare a lor,  participantii avand posibilitatea alegerii intre a continua sau nu sa participe la prezenta ACTIUNE DE PROMOVARE ( de exemplu : in cazul in care din motive independente de vointa Organizatorilor,  pe parcursul derularii ACTIUNII este obligat in orice fel sa inchida una din locatiile participante la prezenta ACTIUNE )

11.7. In cazul aparitiei unor modificari legislative care  ar interzice, ar impiedica sau ar modifica  conditiile de defasurare a ACTIUNII DE PROMOVARE , astfel cum acestea sunt reglementate prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorii isi rezerva dreptul de a inceta prezenta ACTIUNEA DE PROMOVARE. In acest caz Organizatorii vor notifica, intr-un termen rezonabil, in mod public  participantii,  si totodata vor fi exonerati de plata unor eventuale despagubiri sau de a acorda premiile, incepand cu data incetarii, avand in vedere ca incetarea ACTIUNII DE PROMOVARE  in aceste situatii nu va depinde de vointa Organizatorului .

 

ART. 12. LITIGII

12.1. Eventualele litigii apărute între Organizatori şi participanţii la prezenta  ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorilor. Orice fel de sesizari/reclamatii ale participantilor legate de prezenta ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”   vor fi adresate in scris Organizatorilor.

12.2.Eventualele sesizari/reclamatii/contestatii ale participantilor legate de prezenta ACTIUNE DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”  vor fi adresate in scris Organizatorului in termen de maxim 3 zile de la data extragerii premiilor .

12.3.Sesizarile, reclamatiile si contestatiile trimise dupa termenul mentionat anterior nu vor fi luate in considerare. Dupa acesta data Organizatorii nu au obligatia sa intretina corespondenta cu participantii necastigatori.

12.3. Organizatorii nu  garanteaza participantilor castigarea vreunui premiu, indiferent de numărul cupoanelor de  participare la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”   introduse in urne pe durata ACTIUNII DE PROMOVARE   . In cazul in care  participantul/ii nu castiga nici unul din premiile acordate prin tragere la sorti, Organizatorii nu au obligatia sa restituie sau sa achite vreo suma de bani sau bunuri pretinse de acesta(acestia)  .

ART. 13. REGULAMENTUL OFICIAL

13.1. Regulamentul Oficial al ACTIUNII DE PROMOVARE „ELDORADO 777 SPACE PROJECT” este disponibil gratuit oricarui solicitant la adresa societaţilor organizatoare din Oradea, Str. Griviţei, Nr. 36, Judetul Bihor, precum si la locaţiile unde se desfasoara ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”, sau poate fi pus la dispozitia solicitantilor gratuit printr-o cerere scrisa adresata Organizatorilor la sediul mentionat sau la adresa de mail: clasikpoker777@gmail.com, sau la  nr de telefon 0359.887.501. 

13.2. Prin participarea la această ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT” , participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condiţiilor prezentului Regulament Oficial, pe care le acceptă fără a da o declaraţie separată în acest sens.

Anexele 1- 6 fac parte integranta din prezentul Regulament.

13.3. Organizatorii isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara ACTIUNEA . Dacă pe parcursul desfăşurării ACTIUNII DE PROMOVARE  , se iveşte, în mod demonstrabil, o problemă tehnică sau de securitate care pune în pericol desfăşurarea legală a ACTIUNII DE PROMOVARE  , organizatorii îşi rezervă dreptul de a suspenda , inceta sau anula ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT” .

 

            ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT” este organizata şi desfăşurata de socităţile comerciale CLASIK POKER SRL.,  si CENTRAL GAME SRL., iar promovarea, activitatea de protocol, buna desfasurare a ACTIUNII DE PROMOVARE , a extragerilor, este asigurata de FORTUNA INFINITY S.R.L cu sediul în Oradea, str. Grivitei nr. 36, Cod Unic de Inregistrare RO 31251720; inregistrata la Registrul Comertului sub nr J5/287/2013 cont IBAN nr. RO28BTRLLEICRT0204240801, deschis la Banca Transilvania Sucursala Oradea,  reprezentată de administrator  Tatár Zoltán, denumit partener, in baza CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII DE PUBLICITATE, MARKETING SI CONSULTANTA DE SPECIALITATE nr. 2/08.06.2013.

 

                                                                        Organizatori:

                                                                        În reprezentarea societăţii CLASIK POKER SRL.

                                                                        STRANYEZKY ANDRA RALUCA

                                                                        Administrator

 

În reprezentarea societăţii CENTRAL GAME SRL

                                                                        NEMES ATTILA

                                                                        Administrator

ANEXA 1. LA REGULAMENTUL OFICIAL

AL ACTIUNII DE PROMOVARE „ELDORADO 777 SPACE PROJECT”

ELDORADO 777 JACKPOT BONUS

I. ORADEA

Bonusul Eldorado 777 Jackpot detaliat pe nivele şi produse:

 

Primele doua nivele, respectiv IRON si STONE, participa la ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”,  incepand din prima etapa, respectiv din data de 01.02.2016, pana la sfarsitul acesteia.

 

a) ORADEA: în sălile de jocuri ELDORADO 777 WINNER CLUB:

STONE 500 RON:  În cazul câştigării nivelului inferior al jackpotului sălii, adică premiului de 500 RON, în urma alegerii aleatorie a programului, sistemul de jackpot va acorda cota de 1/10 din jackpot-ul STONE Jackpot, respectiv va acorda unui numar de maxim 10 aparate de joc, bonusuri Jackpot cu o valoare individuală de 50 RON. Condiţia acordării premiului Jackpot Bonus o constituie faptul ca jucătorul să joace la aparatul respectiv, la nivelul minim necesar atingerii nivelului Jackpot.

 

IRON 500 RON:  În cazul câştigării nivelului inferior al jackpotului sălii, adică premiului de 500 RON, în urma alegerii aleatorie a programului, sistemul de jackpot va acorda cota de 1/10 din jackpot-ul IRON Jackpot, respectiv va acorda unui numar de maxim 10 aparate de joc, bonusuri Jackpot cu o valoare individuală de 50 RON. Condiţia acordării premiului Jackpot Bonus o constituie faptul ca jucătorul să joace la aparatul respectiv, la nivelul minim necesar atingerii nivelului Jackpot.

 

Urmatoarele doua nivele, respectiv BRONZE si SILVER, participa la ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”,  incepand cu etapa a II a, conform Regulamentului Oficial, pana la sfarsitul acesteia.

 

BRONZE 2000 RON:  În cazul câştigării nivelului trei al jackpotului sălii, adică premiului de 2000 RON, în urma alegerii aleatorie a programului, sistemul de jackpot va acorda cota de 1/10 din jackpot-ul BRONZE Jackpot, respectiv va acorda unui numar de maxim 10 aparate de joc, bonusuri Jackpot cu o valoare individuală de 200 RON. Condiţia acordării premiului Jackpot Bonus o constituie faptul ca jucătorul să joace la aparatul respectiv, la nivelul minim necesar atingerii nivelului Jackpot.

 

SILVER 5000 RON:  În cazul câştigării nivelului patru al jackpotului sălii, adică premiului de 5000 RON, în urma alegerii aleatorie a programului, sistemul de jackpot va acorda cota de 1/10 din jackpot-ul SILVER Jackpot, respectiv va acorda unui numar de maxim 10 aparate de joc, bonusuri Jackpot cu o valoare individuală de 500 RON. Condiţia acordării premiului Jackpot Bonus o constituie faptul ca jucătorul să joace la aparatul respectiv, la nivelul minim necesar atingerii nivelului Jackpot.

 

Incepand cu cea de a III a etapa, conform Regulamentului Oficial, acestei ACTIUNI DE PROMOVARE i se alătură si ultimele două nivele de Jackpot Bonus:

 

GOLD 10.000 RON:  :  În cazul câştigării nivelului cinci al jackpotului sălii, adică premiului de 10.000 RON, în urma alegerii aleatorie a programului, sistemul de jackpot va acorda cota de 1/10 din jackpot-ul GOLD Jackpot, respectiv va acorda unui numar de maxim 10 aparate de joc, bonusuri Jackpot cu o valoare individuală de 1000 RON. Condiţia acordării premiului Jackpot Bonus o constituie faptul ca jucătorul să joace la aparatul respectiv, la nivelul minim necesar atingerii nivelului Jackpot.

 

PLATINUM 10.000 RON:   În cazul câştigării nivelului sase al jackpotului sălii, adică premiului de 10.000 RON, în urma alegerii aleatorie a programului, sistemul de jackpot va acorda cota de 1/10 din jackpot-ul PLATINUM Jackpot, respectiv va acorda unui numar de maxim 10 aparate de joc, bonusuri Jackpot cu o valoare individuală de 1000 RON. Condiţia acordării premiului Jackpot Bonus o constituie faptul ca jucătorul să joace la aparatul respectiv, la nivelul minim necesar atingerii nivelului Jackpot.

 

Din cauza alegerii aleatorie a programului, acesta nu poate determina numărul aparatelor aflate în joc, însă poate maximalixa numărul locurilor de joc, care în cazul prezent este de 10.

Numărul aparatului câştigător este anunţat de sistemul Jackpot, respectiv acesta se va afişa pe monitorul sistemului de Jackpot, prima oară numărul aparatului la care s-a câştigat premiul în valoare corespunzătoare a nivelului, după care se vor afişa în rând numerele aparatelor  câştigătoare de Jackpot Bonusurilor.

 

b) ORADEA: în sala ELDORADO 777 DELUXE:

STONE 750 RON În cazul câştigării nivelului inferior al jackpotului sălii, adică premiului de 750 RON, în urma alegerii aleatorie a programului, sistemul de jackpot va acorda cota de 1/10 din jackpot-ul STONE Jackpot, respectiv va acorda unui numar de maxim 10 aparate de joc, bonusuri Jackpot cu o valoare individuală de 75 RON. Condiţia acordării premiului Jackpot Bonus o constituie faptul ca jucătorul să joace la aparatul respectiv, la nivelul minim necesar atingerii nivelului Jackpot.

 

IRON 750 RON:  În cazul câştigării nivelului inferior al jackpotului sălii, adică premiului de 750 RON, în urma alegerii aleatorie a programului, sistemul de jackpot va acorda cota de 1/10 din jackpot-ul IRON Jackpot, respectiv va acorda unui numar de maxim 10 aparate de joc, bonusuri Jackpot cu o valoare individuală de 75 RON. Condiţia acordării premiului Jackpot Bonus o constituie faptul ca jucătorul să joace la aparatul respectiv, la nivelul minim necesar atingerii nivelului Jackpot.

 

BRONZE 7500 RON În cazul câştigării nivelului trei al jackpotului sălii, adică premiului de 7500 RON, în urma alegerii aleatorie a programului, sistemul de jackpot va acorda cota de 1/10 din jackpot-ul BRONZE Jackpot, respectiv va acorda unui numar de maxim 10 aparate de joc, bonusuri Jackpot cu o valoare individuală de 750 RON. Condiţia acordării premiului Jackpot Bonus o constituie faptul ca jucătorul să joace la aparatul respectiv, la nivelul minim necesar atingerii nivelului Jackpot.

 

SILVER 7500 RON:  În cazul câştigării nivelului patru al jackpotului sălii, adică premiului de 7500 RON, în urma alegerii aleatorie a programului, sistemul de jackpot va acorda cota de 1/10 din jackpot-ul SILVER Jackpot, respectiv va acorda unui numar de maxim 10 aparate de joc, bonusuri Jackpot cu o valoare individuală de 750 RON. Condiţia acordării premiului Jackpot Bonus o constituie faptul ca jucătorul să joace la aparatul respectiv, la nivelul minim necesar atingerii nivelului Jackpot.

 

GOLD 15.000 RON:  :  În cazul câştigării nivelului cinci al jackpotului sălii, adică premiului de 15.000 RON, în urma alegerii aleatorie a programului, sistemul de jackpot va acorda cota de 1/10 din jackpot-ul GOLD Jackpot, respectiv va acorda unui numar de maxim 10 aparate de joc, bonusuri Jackpot cu o valoare individuală de 1500 RON. Condiţia acordării premiului Jackpot Bonus o constituie faptul ca jucătorul să joace la aparatul respectiv, la nivelul minim necesar atingerii nivelului Jackpot.

 

PLATINUM 15.000 RON:  În cazul câştigării nivelului sase al jackpotului sălii, adică premiului de 15.000 RON, în urma alegerii aleatorie a programului, sistemul de jackpot va acorda cota de 1/10 din jackpot-ul PLATINUM Jackpot, respectiv va acorda unui numar de maxim 10 aparate de joc, bonusuri Jackpot cu o valoare individuală de 1500 RON. Condiţia acordării premiului Jackpot Bonus o constituie faptul ca jucătorul să joace la aparatul respectiv, la nivelul minim necesar atingerii nivelului Jackpot.

 

Din cauza alegerii aleatorie a programului, acesta nu poate determina numărul aparatelor aflate în joc, însă poate maximalixa numărul locurilor de joc, care în cazul prezent este de 10.

Numărul aparatului câştigător este anunţat de sistemul Jackpot, respectiv acesta se va afişa pe monitorul sistemului de Jackpot, prima oară numărul aparatului la care s-a câştigat premiul în valoare corespunzătoare a nivelului, după care se vor afişa în rând numerele aparatelor  câştigătoare de Jackpot Bonusurilor.

 

Nota: Regulile de functionare ale sistemului de Jackpot pe nivele si pe etape, se respecta conform prezentului Regulament Oficial de Joc, pentru toate saloanele participante la prezenta campanie, ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”.

 

ANEXA 2.LA REGULAMENTUL OFICIAL

AL ACTIUNII DE PROMOVARE „ELDORADO 777 SPACE PROJECT”

ELDORADO 777 JACKPOT BONUS

 

I. TIMIŞOARA, ARAD, IASI si SALONTA

Bonusul Eldorado 777 Jackpot detaliat pe nivele şi produse:

 

Primele doua nivele, respectiv IRON si STONE, participa la ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”,  incepand din prima etapa, respectiv din data de 01.02.2016, pana la sfarsitul acesteia.

 

 TIMIŞOARA, ARAD, IASI si SALONTA: în sălile de jocuri ELDORADO 777 WINNER CLUB:

 

STONE 500 RON:  În cazul câştigării nivelului inferior al jackpotului sălii, adică premiului de 500 RON, în urma alegerii aleatorie a programului, sistemul de jackpot va acorda cota de 1/10 din jackpot-ul STONE Jackpot, respectiv va acorda unui numar de maxim 10 aparate de joc, bonusuri Jackpot cu o valoare individuală de 50 RON. Condiţia acordării premiului Jackpot Bonus o constituie faptul ca jucătorul să joace la aparatul respectiv, la nivelul minim necesar atingerii nivelului Jackpot.

 

IRON 500 RON:  În cazul câştigării nivelului inferior al jackpotului sălii, adică premiului de 500 RON, în urma alegerii aleatorie a programului, sistemul de jackpot va acorda cota de 1/10 din jackpot-ul IRON Jackpot, respectiv va acorda unui numar de maxim 10 aparate de joc, bonusuri Jackpot cu o valoare individuală de 50 RON. Condiţia acordării premiului Jackpot Bonus o constituie faptul ca jucătorul să joace la aparatul respectiv, la nivelul minim necesar atingerii nivelului Jackpot.

 

Urmatoarele doua nivele, respectiv BRONZE si SILVER, participa la ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”,  incepand cu etapa a II a, conform Regulamentului Oficial, pana la sfarsitul acesteia.

 

BRONZE 1000 RON:  :  În cazul câştigării nivelului trei al jackpotului sălii, adică premiului de 1000 RON, în urma alegerii aleatorie a programului, sistemul de jackpot va acorda cota de 1/10 din jackpot-ul BRONZE Jackpot, respectiv va acorda unui numar de maxim 10 aparate de joc, bonusuri Jackpot cu o valoare individuală de 100 RON. Condiţia acordării premiului Jackpot Bonus o constituie faptul ca jucătorul să joace la aparatul respectiv, la nivelul minim necesar atingerii nivelului Jackpot.

 

SILVER 2000 RON:  :  În cazul câştigării nivelului patru al jackpotului sălii, adică premiului de 2000 RON, în urma alegerii aleatorie a programului, sistemul de jackpot va acorda cota de 1/10 din jackpot-ul SILVER Jackpot, respectiv va acorda unui numar de maxim 10 aparate de joc, bonusuri Jackpot cu o valoare individuală de 200 RON. Condiţia acordării premiului Jackpot Bonus o constituie faptul ca jucătorul să joace la aparatul respectiv, la nivelul minim necesar atingerii nivelului Jackpot.

 

Incepand cu cea de a III a etapa, conform Regulamentului Oficial, acestei ACTIUNI DE PROMOVARE i se alătură si ultimele două nivele de Jackpot Bonus:

 

GOLD 5.000 RON:  În cazul câştigării nivelului cinci al jackpotului sălii, adică premiului de 5.000 RON, în urma alegerii aleatorie a programului, sistemul de jackpot va acorda cota de 1/10 din jackpot-ul GOLD Jackpot, respectiv va acorda unui numar de maxim 10 aparate de joc, bonusuri Jackpot cu o valoare individuală de 500 RON. Condiţia acordării premiului Jackpot Bonus o constituie faptul ca jucătorul să joace la aparatul respectiv, la nivelul minim necesar atingerii nivelului Jackpot.

 

PLATINUM 5.000 RON:  :   În cazul câştigării nivelului sase al jackpotului sălii, adică premiului de 5.000 RON, în urma alegerii aleatorie a programului, sistemul de jackpot va acorda cota de 1/10 din jackpot-ul PLATINUM Jackpot, respectiv va acorda unui numar de maxim 10 aparate de joc, bonusuri Jackpot cu o valoare individuală de 500 RON. Condiţia acordării premiului Jackpot Bonus o constituie faptul ca jucătorul să joace la aparatul respectiv, la nivelul minim necesar atingerii nivelului Jackpot.

 

Din cauza alegerii aleatorie a programului, acesta nu poate determina numărul aparatelor aflate în joc, însă poate maximalixa numărul locurilor de joc, care în cazul prezent este de 10.

Numărul aparatului câştigător este anunţat de sistemul Jackpot, respectiv acesta se va afişa pe monitorul sistemului de Jackpot, prima oară numărul aparatului la care s-a câştigat premiul în valoare corespunzătoare a nivelului, după care se vor afişa în rând numerele aparatelor  câştigătoare de Jackpot Bonusurilor.

 

 

Nota: Regulile de functionare ale sistemului de Jackpot pe nivele si pe etape, se respecta conform prezentului Regulament Oficial de Joc, pentru toate saloanele participante la prezenta campanie, ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”.

 

 

ANEXA 3 REGULAMENTUL OFICIAL

AL ACTIUNII DE PROMOVARE „ELDORADO 777 SPACE PROJECT”

 

ELDORADO 777 JACKPOT BONUS

 

Sistemul de functionare al jackpot-ului de sala, Eldorado 777 Winner Club

 

La toate aparatele de joc din locatiile Eldorado 777 Winner Club din Oradea, Arad, Timisoara, Iasi si Salonta, clientii saloanelor au sansa de a castiga jackpotul „Eldorado 777 Winner Club”, respectiv cele sase nivele ale sistemului de jackpot, conform tabelului de mai jos:

 

 

Tabel cu mize/castiguri pentru Oradea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELDORADO 777 JACKPOT

 

 

 

 

 

DENUMIRE

MIZA

CASTIG

 

PLATINUM

Minim 10 lei

10.000 LEI

 

GOLD

Minim 10 lei

10.000 LEI

 

SILVER

Minim 2 lei

5000 LEI

 

BRONZE

Minim 2 lei

2000 LEI

 

IRON

ORICE MIZA

500 LEI

 

STONE

ORICE MIZA

500 LEI

 

 

 

Tabel cu mize/castiguri pentru Arad, Timisoara, Iasi si Salonta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELDORADO 777 JACKPOT

 

 

 

 

 

DENUMIRE

MIZA

CASTIG

 

PLATINUM

Minim 10 lei

5000 LEI

 

GOLD

Minim 10 lei

5000 LEI

 

SILVER

Minim 2 lei

2000 LEI

 

BRONZE

Minim 2 lei

1000 LEI

 

IRON

ORICE MIZA

500 LEI

 

STONE

ORICE MIZA

500 LEI

 

 

Tabel cu mize/castiguri pentru Eldorado Deluxe, Oradea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELDORADO 777 JACKPOT

 

 

 

 

 

DENUMIRE

MIZA

CASTIG

 

PLATINUM

Minim 10 lei

15.000 LEI

 

GOLD

Minim 10 lei

15.000 LEI

 

SILVER

Minim 2 lei

7500 LEI

 

BRONZE

Minim 2 lei

7500 LEI

 

IRON

ORICE MIZA

750 LEI

 

STONE

ORICE MIZA

750 LEI

 Jucatorii care opteaza pentru mizele superioare au sansa de a castiga si nivelele inferioare!

ANEXA 4. LA REGULAMENTUL OFICIAL

AL ACTIUNII DE PROMOVARE „ELDORADO 777 SPACE PROJECT”

 

TABEL NOMINAL DE ACORDARE A CUPOANELOR DE PARTICIPARE

IN CADRUL ACTIUNII  DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”

 

Conform Regulamentului Oficial al ACTIUNII DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”, Mecanismul Eldorado Jackpot Bonus ofera participantilor la prezenta actiune, posibilitatea acumularii de cupoane de participare in fiecare locatie participanta , conform tabelelor de mai jos:

 

I. ORADEA

Numarul de cupoane de participare acordat prin Mecanismul Eldorado Jackpot Bonus detaliat pe mize/nivele:

ELDORADO 777 JACKPOT

NR. CUPOANE DE TOMBOLA

DENUMIRE

CASTIG JACKPOT

CASTIG BONUS JACKPOT

JACKPOT

BONUS JACKPOT

PLATINUM

10.000 LEI

1000 LEI

200 buc.

20 buc.

GOLD

10.000 LEI

1000 LEI

200 buc.

20 buc.

SILVER

5000 LEI

500 LEI

100 buc.

10 buc.

BRONZE

2000 LEI

200 LEI

40 buc.

4 buc.

IRON

500 LEI

50 LEI

10 buc.

1 buc.

STONE

500 LEI

50 LEI

10 buc.

1 buc.

 

 

II. ORADEA - ELDORADO DELUXE

Numarul de cupoane de participare acordat prin Mecanismul Eldorado Jackpot Bonus detaliat pe mize/nivele:

ELDORADO 777 JACKPOT

NR. CUPOANE DE TOMBOLA

DENUMIRE

CASTIG JACKPOT

CASTIG BONUS JACKPOT

JACKPOT

BONUS JACKPOT

PLATINUM

15.000 LEI

1500 LEI

300 buc.

30 buc.

GOLD

15.000 LEI

1500 LEI

300 buc.

30 buc.

SILVER

7500 LEI

750 LEI

150 buc.

15 buc.

BRONZE

7500 LEI

750 LEI

150 buc.

15 buc.

IRON

750 LEI

75 LEI

15 buc.

1 buc.

STONE

750 LEI

75 LEI

15 buc.

1 buc.

 

III. TIMISOARA, ARAD, IASI si SALONTA

Numarul de cupoane de tombola acordat prin Mecanismul Eldorado Jackpot Bonus detaliat pe mize/nivele:

ELDORADO 777 JACKPOT

NR. CUPOANE DE TOMBOLA

DENUMIRE

CASTIG JACKPOT

CASTIG BONUS JACKPOT

JACKPOT

BONUS JACKPOT

PLATINUM

5000 LEI

500 LEI

100 buc.

10 buc.

GOLD

5000 LEI

500 LEI

100 buc.

10 buc.

SILVER

2000 LEI

200 LEI

40 buc.

4 buc.

BRONZE

1000 LEI

100 LEI

20 buc.

2 buc.

IRON

500 LEI

50 LEI

10 buc.

1 buc.

STONE

500 LEI

50 LEI

10 buc.

1 buc.

 

Nota: Pentru sistemele de jackpot din celelalte locatii participante la ACTIUNEA DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”, respectiv locatiile din Cluj-Napoca si Alesd, mecanismul de acordare al cupoanelor de participare, in baza premiilor jackpot castigate de catre participanti, este identic, insemnand astfel ca fiecare participant care va castiga un premiu jackpot, va primi cupoane de participare raportat la valoarea premiului jackpot castigat. ( 1 cupon pentru fiecare 50 lei castigati ).

 

Conform Regulamentului Oficial  al ACTIUNII DE PROMOVARE  “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”, pe toata durata desfasurarii acesteia,  participanţii vor primi câte un cupon de participare pentru fiecare  50 lei  castigati prin mecanismul Eldorado Jackpot Bonus  în baza premiilor câştigate pe nivele de Jackpot, afisate in tabelele sus mentionate.

 

ANEXA 5 - MODEL ÎMPUTERNICIRE

            Subsemnatul/subsemnata --------------------------------------------------, cu domiciliul în -----------------------, str. -------------------, nr. -----, bl.------, sc.----, et.---, ap.-----, jud. ----------, identificat/identificată prin C.I. seria ---------- nr. ------------------, eliberat de catre ------------------, la data de -----------, CNP ------------------------------, prin prezenta îl împuternicesc pe d-nul/na -----------------------------------, cu domiciliul în --------------, str.----------------------------, nr.------, bl.-----, sc.-----------, et.--------, ap.-------, jud. ------------, identificat/identificata prin C.I. seria --------- nr.--------------, eliberat de catre --------------, la data de ---------------------------------, CNP -----------------------, să mă reprezinte si sa fie prezent personal in  oricare din salile de joc Eldorado 777 Winner Club/ ELDORADO 777 DELUXE/ ORADEA POKER CLUB, participante la ACTIUNEA DE PROMOVARE “ELDORADO 777 SPACE PROJECT”la data tragerilor la sorţi a premiilor stabilite in  Regulamentului oficial al ACTIUNII DE PROMOVARE, extragerea premiilor mari FINALE din data de 16 decembrie 2016, între orele: 19:00 şi 24:00, ce va avea loc la ELDORADO 777 DELUXE, situat in Oradea, str. Republicii nr. 12, jud. Bihor .

            Imputernicitul meu va avea obligatoriu asupra sa actul sau de identitate in original , copia actului  meu de identitate, si cardul meu VIP de membru al Clubului ELDORADO in original, pe care le va putea prezenta Comisiei de validare, sau /si reprezentantilor Organizatorilor, in cazul in care  unul sau mai multe  din cupoanele extrase imi apartin si  sunt declarat castigator al  unuia sau mai multe din premiile puse in joc.

            D-nul/ D-na -------------------------------- va putea să mă  reprezinte la extragere in fata Comisiei de validare sau /si a reprezentantilor Organizatorului, va putea semna valabil în locul meu pentru validarea castigatorului orice fel de acte socotite necesare, declaratii, procese verbale.

Mandatarul nu va putea ridica premiul/premiile  castigat/castigate  în locul meu şi pentru mine, decat in baza unei procuri autentice exprese.

Prezenta imputernicire este valabilă până la noi dispoziţii.

             

             data                                        Nume prenume /Semnatura

                       

 ANEXA 6 – LA REGULAMENTUL OFICIAL AL ACTIUNII DE PROMOVARE „ELDORADO 777 SPACE PROJECT”

INFORMATII ORIENTATIVE PRIVIND PREMIUL « CALATORIA IN SPATIU « 

 Marele premiu al ACTIUNII DE PROMOVARE« CALATORIA IN SPATIU « 

 este un program complet de călătorie în spaţiu, inclusiv training-urile de pregătire, transportul, cazarea şi asigurarea.

Călătoria începe de la aeroportul spaţial  comunicat de catre compania aeriană care oferă acest serviciu. Pe durata călătoriei, castigatorul se poate bucura de aventura extremă direct de pe scaunul aflat  lângă scaunul pilotului.

După 58 de secunde de la decolare se atinge  viteza de MACH 2.9. Dupa parcugerea  distantei de 60 de km, pilotul va opri motoarele şi va începe zborul parabolic. Timp de 5-6 minute va aparea senzaţia imponderabilităţii, între timp aparatul ajungând la o distanta de Pamanat de 103 km.

După aceasta, aparatul îşi începe călătoria de reîntoarcere în atmosferă, unde  forţa gravitaţionale este de 4,5 G timp de 10-20 secunde.  Timpul total de zbor este de aprox. 60 minute.

 Stabilirea si verificare Conditiilor de realizarea a calatoriei in spatiu  este atributul  exclusiv al companiei aeriane care oferă acest serviciu astfel ca doar aceasta  stabileste si verifica criteriile  finale  pentru acceptarea castigatrului in vederea efectuarii calatoriei in spatiu. 

 Din cauza condiţiilor stricte impuse de catre Compania organizatoare , procedurile pentru organizarea aventurii de călătorie în spaţiu pot începe numai după ce Marele câştigător declară în scris (într-o declaraţie autentificată de un notar public) că opteaza irevocabil pentru acest mare premiu. Doar Organizatorii ACTIUNII DE PROMOVARE „ELDORADO 777 SPACE PROJECT” pot alege Compania organizatoare a calatoriei in spatiu.

 

Acest premiu nu este transmisibil .  În cazul în care câştigătorul a ales călătoria în spaţiu, însă în urma testelor de compatibilitate si impuse efectuate exclusiv de catre Compania organizatoare se stabileşte faptul că, castigatorul  nu indeplineste conditiile obligatorii impuse  de catre  Compania organizatoare.

Din cauza procedurii de pregătire şi de încheiere a contractului extrem de lungi, în cazul înaintării în decembrie 2016 a declaraţiei privind optarea pentru călătoria în spaţiu, călătoria efectivă se va realiza cel mai devreme în anul 2018, conform deciziei unilaterale a Companiei organizatoare.

Organizatorii ACTIUNII DE PROMOVARE „ELDORADO 777 SPACE PROJECT” nu au nici un fel de raspundere  si nici un fel de obligatii fata de  castigatorul neacceptat de catre Compania organizatoare a calatoriei in spatiu , indiferent de motive neacceptarii

 Organizatorii ACTIUNII DE PROMOVARE „ELDORADO 777 SPACE PROJECT” nu au nici un fel de raspundere  si nici un fel de obligatii fata de  castigator in cazul in care pe durata pregatirilor  anterior plecarii , in timpul sau ulterior calatoriei in spatiu ,acesta sufera orice fel de prejudicii , daune , imbolnaviri , deces ,  indiferent de cauze si motive, fiind absolvit in totalitate de orice fel de obligatii fata de acesta sau succesorii sai in drepturi, membrii familiei sale.

 Criterii minime :

Criteriile enumerate în cele de mai jos reprezintă numai parţial condiţiile de participare stabilite de compania aeriană, restul conditiilor vor fi prezentate dupa  momentul exprimarii optiunii ca si premiu  exclusiv si in conditii confidentiale de catre Compania aeriana organizatoare a calatoriei in spatiu .

 Castigatorul trebuie să dovedească cunoștințe de limba engleză la nivel satisfacator , încât să înţeleagă instrucţiunile pilotului şi controlorului de trafic aerian, precum şi ghidul şi manualul aplicabil în caz de urgenţă al aparatului.

Testele si verificarea starii de sanatate se vor efectua in etape , iar nepromovarae ueni etape duce la sistarea procedurii si eliminarea castigatorului . Castigatorul este obligat sa se supuna tuturor testelor si analizelor medicale solicitate de Compania aeriana organizatoare in locatiile si laboratoarele impuse de aceasta , in caz contrar nu va putea efectua calatoria.Castigatorul trebuie sa corespunda din punct de vedere medical potrivit solicitarilor companiei aeriane

            În cazul în care testele si analizele  medicale nu sunt  într-o măsură satisfăcătoare, declarată de compania aeriană, acesta  poate  opri urmatoarele  etape de testare , iar Castigatorul nu poate trece  la următoarea fază a testării eligibilităţii pentru zbor.

In urma evaluarilor la care este supus se va putea constata de catre este mental şi fizic pregătit pentru participarea la o astfel de călătorie în spaţiu .

Compania aeriană are dreptul de a exclude fără nicio motivare prealabilă candidatul în cazul în care aceste nu corespunde condiţiilor de acordare viza,  de  sănătate, testelor de eligibilitate sau dacă sunt leziuni care fac imposibilă călătoria în spaţiu, sau dacă candidatul reprezintă un pericol ascuns companiei aeriene, precum şi angajaţilor acesteia din motive de compartament violent, sau atitudine mentală periculoasă.